889/1991

Given i Helsingfors den 7 juni 1991

Förordning om passgranskningsställen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 11 och 22 §§ passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86) samt 74 § utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91):

1 §
Flygstationer

Flygstationer där passgranskning företas är: Björneborg, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kronoby, Kuopio, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

2 §
Landgränsövergångsställen

Landgränser där passgranskning företas är: Aavasaksa, Karesuando, Karigasniemi, området mellan Keinovuopio by och Treriksröset, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Kolari, Muonio, Nuijamaa, Nuorgam, Näätämö, Pello, Piilola (RM 353 K), Pättikkä, Raja-Jooseppi, Ropinsalmi, Saarijärvi (RM 296 B och RM 297 A), Saarikoski, Torneå, Treriksröset - RM 294, Utsjoki, Vaalimaa och Vainikkala.

3 §
Hamnar

Hamnar där passgranskning företas är: Björneborg, Borgå landskommun, Brahestad, Eckerö, Ekenäs, Fredrikshamn, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kotka, Kristinestad, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Pargas, Raumo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Av de hamnar som nämns i 1 mom. är endast Björneborg, Brahestad, Fredrikshamn, Hangö, Haukipudas, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kotka, Kristinestad, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Raumo, Torneå, Uleåborg och Vasa passgranskningsställen för fritidsbåtar.

4 §
Sjöbevakningsstationer

Sjöbevakningsstationema på Aspö, Enskär, Fagerholm, Santio, Storklubb och Sveaborg är passgranskningsställen för fritidsbåtar utöver de hamnar som nämns i 3 § 2 mom.

5 §
Passgranskning annorstädes än på passgranskningsställen

Om inrikesministeriet har beviljat tillstånd till inresa eller utresa via någon annan plats än ett passgranskningsställe, företas passgranskning på den i tillståndet föreskrivna platsen eller annars på en av passmyndigheten angiven ändamålsenlig plats.

Vid inresa eller utresa kan passgranskning företas utanför ett passgranskningsställe också på fartyg, luftfartyg eller i andra trafikmedel.

6 §
Inresa via havsområde

Den som reser in i landet via ett havsområde skall anlända till passgranskningsstället längs den kortaste officiella farleden från internationellt vattenområde eller från en främmande stats område.

En utlänning som anländer till landet via ett havsområde och som har rätt att resa in i landet utan pass är dock skyldig att anmäla sig på passgranskningsstället.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte finska medborgare som kommer till landet från ett internationellt vattenområde utan att efter sin utresa ha besökt en främmande stat.

7 §
Ansökan om tillstånd till gränsöverskridning

Ansökan om tillstånd till inresa eller utresa via någon annan plats än ett passgranskningsställe skall göras skriftligen hos inrikesministeriet.

Av tillståndsansökan skall framgå

1) person-, medborgarskaps- och adressuppgifter för den som reser från eller till landet,

2) nationalitet, namn, registernummer och radioanrop för en fritidsbåt,

3) tid och plats för inresan eller tid och plats för utresan,

4) orsaken till inresan eller utresan, samt

5) datering och sökandens underskrift.

Inrikesministeriet kan uppställa villkor som gäller inresan eller utresan.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av inrikesministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 5 februari 1988 om passgranskningsställen (121/88).

Helsingfors den 7 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.