108/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 punkten lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77) som följer:

2 §
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller icke:


4) barnsköterska som social- och hälsostyrelsen har godkänt att såsom barnsköterska bli införd i förteckningen över utövare av sjukvårdsyrket, om hennes åligganden enbart gäller barnavård och uppgifter som har direkt samband därmed; samtDenna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.