971/1990

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1990

Finansministeriets beslut om meddelande om uttaxering per skattöre till skattestyrelsen 1990

Finansministeriet har med stöd av 6 § lagen den 9 november 1990 om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs (956/90) beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 § förordningen om förskottsuppbörd skall kommuner samt evangelisk-lutherska församlingar och församlingar inom det ortodoxa kyrkosamfundet år 1990 tillställa skattestyrelsen i 3 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsett meddelande om uttaxering per skattöre senast den 31 december 1990.

2 §

Har uttaxeringen per skattöre för 1991 inte meddelats skattestyrelsen före utgången av den tid som nämns i 1 § i detta beslut, tillämpas vid förskottsuppbörden 1991 uttaxeringen per skattöre 1990.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 november 1990 och det tillämpas på det meddelande om uttaxering per skattöre som ges 1990.

Helsingfors den 13 november 1990

Minister
Ulla Puolanne

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.