587/1990

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I sjön Vähä Vuorijärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten N, som är belägen på sjöns nordvästra strand i skärningspunkten mellan Vähä Vuorijärvis strandlinje och rålinjen mellan lägenheten Metsäranta 28:143 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Metsä-Nuottajärvi 9:13 i Rasi by i Längelmäki kommun. Från punkt N fortsätter gränsen mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten O, som är belägen på Vähä Vuorijärvis sydöstra strand i skärningspunkten mellan sjöns strandlinje och den ovan nämnda rålinjen. Vid punkt O förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Oksjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen i skärningspunkten mellan Oksjärvis strandlinje i Taivallahti och rålinjen mellan lägenheten Metsäranta 28:143 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Metsä-Nuottajärvi 9:13 i Rasi by i Längelmäki kommun. Från punkt A fortsätter gränsen mot ostsydost till den i Taivallahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6838 350 och y = 2544 365. Vid punkt B vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6838 615 och y = 2544 515. Vid punkt C vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten D, vars kartverkskoordinater är x = 6838 260 och y = 2544 920. Vid punkt D vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Paavola 33:12 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Saarijärvi 7:10 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 194, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Saarijärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid det på rån mellan lägenheten Paavola 33:12 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Saarijärvi 7:10 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 193 och fortsätter härifrån mot ostsydost till det på rån mellan lägenheten Santamäki 33:5 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Saarijärvi 7:10 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 192, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Rasinjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid det på rån mellan lägenheten Rajaranta 12:1 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Metsä-Niemelä 1:67 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 2 och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten Ä, vars kartverkskoordinater är x = 6844 500 och y = 2548 670. Vid punkt Ä vänder gränsen mot söder och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten Z, vars kartverkskoordinater är x = 6844 230 och y = 2548 670. Vid punkt Z vänder gränsen mot sydsydost och löper till den i Rasinjärvi vid Salmenojas utlopp belägna, på registerkartan utmärkta punkten Y, vars kartverkskoordinat x är 6843 410 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i Salmenoja.

I Salmenoja fortsätter gränsen från den ovan bestämda punkten Y längs mittlinjen i Salmenoja till den vid Salmenojas mynning belägna, på registerkartan utmärkta punkten X, vars kartverkskoordinat x är 6843 235 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i Salmenoja.

I Pitkäjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den ovan fastställda punkten X och fortsätter därifrån mot sydsydost till den på registerkartan utmärkta punkten V, vars kartverkskoordinater är x = 6842 310 och y = 2549 450. Vid punkten V vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till den väster om Korppusaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten U, vars kartverkskoordinater är x = 6841 780 och y = 2550 100. Vid punkten U vänder gränsen mot sydost och löper till den öster om Karhusaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten T, vars kartverkskoordinater är x = 6840 830 och y = 2550 860. Vid punkten T vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten S, vars kartverkskoordinater är x = 6839 760 och y = 2551 260. Vid punkten S vänder gränsen mot sydsydväst och fortsätter till den i Pitkäjärvi vid utloppet av en å mellan Pitkäjärvi och Teinusjärvi belägna punkten R, vars kartverkskoordinat x är 6839 650 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i ån.

I ån mellan Pitkäjärvi och Teinusjärvi fortsätter gränsen från den ovan bestämda punkten R längs mittlinjen i ån till den vid dess mynning belägna, på registerkartan utmärkta punkten Q, vars kartverkskoordinat x är 6839 520 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i ån.

I Teinusjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den ovan bestämda punkten Q och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten P, vars kartverkskoordinater är x = 6839 380 och y = 2551 300. Vid punkten P vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till den i Teinusjärvi vid utloppet av en å mellan Teinusjärvi och Kuoksenjärvi belägna punkten O, vars kartverkskoordinat x är 6838 720 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i ån.

I ån mellan Teinusjärvi och Kuoksenjärvi fortsätter gränsen från den ovan bestämda punkten O längs mittlinjen i ån till den vid dess mynning belägna, på registerkartan utmärkta punkten N, vars kartverkskoordinat y är 2551 150 och vars kartverkskoordinat x bestäms enligt mittlinjen i ån.

I Kuoksenjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den ovan bestämda punkten N och fortsätter därifrån mot söder till den på registerkartan utmärkta punkten M, vars kartverkskoordinater är x = 6838 285 och y = 2551 150. Vid punkten M vänder gränsen mot väster och fortsätter till den i Leissanpohja belägna, på registerkartan utmärkta punkten L, vars kartverkskoordinater är x = 6838 285 och y = 2550 915. Vid punkten L vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till den väster om Hirviniemi belägna, på registerkartan utmärkta punkten K, vars kartverkskoordinater är x = 6838 060 och y = 2550 580. Vid punkten K vänder gränsen mot sydsydväst och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten J, vars kartverkskoordinater är x = 6837 435 och y = 2550 485. Vid punkten J vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten I, vars kartverkskoordinater är x = 6836 765 och y = 2550 900. Vid punkt I vänder gränsen mot söder och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten H, vars kartverkskoordinater är x = 6836 575 och y = 2550 900. Vid punkten H vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till den i Kuoksenjärvi vid utloppet av en å mellan Kuoksenjärvi och Ruhkalampi belägna, på registerkartan utmärkta punkten G, vars kartverkskoordinat x är 6836 440 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i ån. Från punkten G fortsätter gränsen längs mittlinjen i ån till den på registerkartan utmärkta punkten F, som är belägen i skärningspunkten mellan å ena sidan förlängningen av rån mellan lägenheten Virtapohja 32:53 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Kuoksenjärvi 3:13 i Rasi by i Längelmäki kommun och å andra sidan mittlinjen i ovan nämnda å. Vid punkten F vänder gränsen mot väster och löper till det mellan ovan nämnda lägenheter belägna röset nr 357, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Aulusjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den på rån mellan lägenheten Toivonkumpu 17:21 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Alusjärvi 3:8 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 186 och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten E, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Aulusmaa 32:40 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Kuoksenjärvi 3:13 i Rasi by i Längelmäki kommun, 350 meter väster om det på rån belägna röset nr 256. Vid punkten E vänder gränsen mot öster och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 256, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Isojärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner i Nokilahti vid det på rån mellan lägenheten Väkkärlä 1:49 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Nokipohja 1:35 i Rasi by i Längelmäki kommun belägna röset nr 1 och fortsätter därifrån mot nordnordost till den på registerkartan utmärkta punkten A, vars kartverkskoordinater är x = 6846 210 och y = 2549 165. Vid punkten A vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den i Lohisalmi norr om Pasinsaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6848 190 och y = 2550 065. Vid punkten B vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till den sydost om Lohiniemi belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6848 160 och y = 2550 215. Vid punkten C vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Väkkärlä 1:49 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Naarapohja 10:14 i Kaukola by i Längelmäki kommun belägna röset nr 94, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Isojärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner i Naulasalmi vid det på rån mellan Isojärvi nationalpark 893:2:0 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Naularanta 7:18 i Kaukola by i Längelmäki kommun belägna röset nr 95 och fortsätter därifrån 30 meter mot sydsydväst i samma riktning som ifrågavarande rå till den på registerkartan utmärkta punkten D. Vid punkten D vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i Tohvelahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten E, vars kartverkskoordinater är x = 6847 800 och y = 2551 220. Vid punkt E vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till den väster om Kylmäniemi belägna, på registerkartan utmärkta punkten F, vars kartverkskoordinater är x = 6847 170 och y = 2550 880. Vid punkten F vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i Virtasalmi belägna, på registerkartan utmärkta punkten G, vars kartverkskoordinater är x = 6846 710 och y = 2551 340. Vid punkten G vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten H, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Luutsaari 7:126 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Täkäläinen 7:23 i Kaukola by i Längelmäki kommun 170 meter sydväst om det på ifrågavarande rå belägna röset nr 99. Vid punkt H vänder gränsen mot nordost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 99, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Isojärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner i Ouninpohja vid det på rån mellan lägenheten Rajala 4:35 i Ouninpohja by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Linnamäki 1:3 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun belägna röset nr 70 och fortsätter därifrån 150 meter mot sydväst i samma riktning som ifrågavarande rå till den på registerkartan utmärkta punkten K. Vid punkten K vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten J, vars kartverkskoordinater är x = 6848 335 och y = 2552 720. Vid punkten J vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten I, som är belägen vid förlängningen av rån mellan Isojärvi nationalpark 893:2:0 i Valkiala by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Niemenaho 7:8 i Kaukola by i Längelmäki kommun 180 meter nordost om det på rån belägna röset nr 98. Vid punkten I vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 98, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Iso-Myllyjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid det på rån mellan lägenheten Kankaanpää 20:5 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Koluperä 6:18 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun belägna röset nr 76 och fortsätter därifrån 60 meter mot sydväst i samma riktning som ifrågavarande rå till den på registerkartan utmärkta punkten M. Vid punkten M vänder gränsen mot söder och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten L, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Kankaanpää 20:5 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Vainio 1:16 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun 70 meter nordväst om det på rån belägna röset nr 75. Vid punkten L vänder gränsen mot sydost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 75, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I sjön Paskuri börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid det på rån mellan lägenheten Peräniitty 20:13 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Vainio 1:16 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun belägna röset nr 72 och fortsätter därifrån mot sydost till det på rån mellan lägenheten Vähä-Kankaanpää 20:16 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Linnamäki I 1:9 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun belägna röset nr 71, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Lapiojärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuhmoinens och Längelmäki kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten P, som är belägen på sjöns västra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan Lapiojärvis strandlinje och å andra sidan rålinjen mellan lägenheten Kankaanpää 20:5 i Päijälä by i Kuhmoinens kommun och lägenheten Linnamäki 1:3 i Ouninpohja by i Längelmäki kommun. Från punkt P fortsätter gränsen mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten Q, som är belägen på sjöns västra strand i skärningspunkten mellan Lapiojärvis strandlinje och den ovan nämnda rålinjen. Vid punkten Q förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.