156/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 31 oktober 1962 om utövning av sjukvårdsyrke (554/62) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Den som utövar sjukvårdsyrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort samt

2) enligt medicinalstyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 46/89
Ekonomiutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 243/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.