97/1990

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1990

Justitieministeriets beslut om formuläret för det förteckningskort som skall fogas till ett partis registreringsansökan

Justitieministeriet har med stöd av 3 § partilagen av den 10 januari 1969 (10/69) beslutat:

1 §

Det förteckningskort som skall fogas till ett partis registreringsansökan skall uppgöras enligt följande formulär:

Blankett

Förteckningskortets format skall vara A6L och papperet minst 120 g/m2.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1990.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 1 februari 1969 angående formuläret för det i 3 § partilagen avsedda förteckningskortet (106/69).

Ett förteckningskort enligt det tidigare fastställda formuläret kan likväl fortfarande användas som bilaga till ett partis registreringsansökan.

Helsingfors den 29 januari 1990

Avdelningschef, regeringsråd
Heikki Jaatinen

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.