1066/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1989

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

upphävt 10 § i sitt beslut av den 18 augusti 1988 (761/88) om temporär yrkesutbildning, samt

ändrat 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Utbildningen kan inledas med länsstyrelsens tillstånd vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Yrkesutbildningsstyrelsen ger dock tillstånd att inleda temporär utbildning som anordnas vid tekniska läroanstalter, sjöfartsläroanstalter och särskilda yrkesläroanstalter. För inledande av temporär grundläggande yrkesutbildning på ett sådant utbildningsområde eller en sådan utbildningsnivå som inte finns vid respektive läroanstalt, kan länsstyrelsen ge tillstånd endast om yrkesutbildningsstyrelsen har förordat att utbildningen ordnas.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 1989

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Äldre regeringssekreterare
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.