966/1989

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 1989

Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån

Miljöministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 21 januari 1972 om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (65/72), 5 § 2 mom. lagen den 10 november 1978 om räntestödslån för vissa värmeanläggningsinvesteringar (836/78), 10 § 3 mom. lagen den 25 januari 1982 om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82) och 5 § 2 mom. lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (62/85), efter att ha inhämtat Finlands Banks utlåtande och sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, beslutat:

1 §

1) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödskredit för anskaffning av bostadsområde får tills vidare vara högst 9 procent.

2) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödslån, vilka beviljats för vissa värmeanläggningsinvesteringar, får tills vidare vara högst 10 procent.

3) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödslån för värmeanläggningsprojekt får i fråga om räntestödslån som godkänts före år 1986 tills vidare vara högst 10 procent samt i fråga om räntestödslån som godkänts från och med 1.1.1986 tills vidare vara högst 10 procent.

4) Den årliga ränta som långivaren uppbär på räntestödslån som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån får i fråga om räntestödslån som godkänts före år 1986 tills vidare vara högst 9 procent samt i fråga om räntestödslån som godkänts från och med 1.1.1986 tills vidare vara högst 10 procent.

2 §

Hypoteksbanker kan likväl på räntestödslån, som avses i 1 § 2-4 punkterna uppbära en ränta som är högst en halv procentenhet högre än den ränta som de betalar på det obligationslån, för vilket räntestödslånet beviljats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 november 1989 och det tillämpas från och med den 1 november 1989.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut den 14 december 1988 om ränta på vissa räntestödslån (1101/88).

Helsingfors den 8 november 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Tf. överinspektör
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.