642/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Juankoski och Kaavi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Juankoski och Kaavi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Allovenjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Juankoski och Kaavi kommuner vid röset nr 1 mellan lägenheten Alveenjärvi 3:24 i Hirvisaari by i Juankoski kommun och lägenheten Koirakangas 7:4 i Hirvisaari by i Kaavi kommun och fortsätter därifrån mot söder till det mellan lägenheten Raiskio 1:15 i Hirvisaari by i Juankoski kommun och lägenheten Järvelä 7:13 i Hirvisaari by i Kaavi kommun belägna röset nr 56, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.