641/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och lägenhetsdelar från Nyslotts stad och Savonranta kommun till Enonkoski kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Nyslotts stad överförs i Haukiniemi by till Enonkoski kommun lägenheterna Möngönkangas 5:18 och Päiväsuo 5:28 i sin helhet samt skiftena vid Teerilampi av lägenheterna Louhela 5:9, Hanikko 5:16 och Laivaranta 10:1.

2 §

Från Savonranta kommun överförs i Simanala by till Enonkoski kommun hela lägenheten Koivuniemi 15:26.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.