640/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kotka stad och Pyttis kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränssträckningen mellan Kotka stad och Pyttis kommun fastställs till vissa delar som följer:

På havsområdet i Finska viken börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kotka stad och Pyttis kommun vid den tidigare fastställda hörnpunkten A, som är belägen söder om ön Suuri Harvassaari, vilken delvis hör till Ruonala by i Kotka stad och delvis till Heinlahti by i Pyttis kommun, och som utmärker rån mellan det havsområde som hör till skifteslaget Landbo och det samfällda vattenområdet, och fortsätter härifrån på havsområdet i samma riktning som den förut fastställda kommungränsen mot sydsydost till den inom det samfällda vattenområdet belägna punkten B på den yttre gränsen för Finlands inre territorialvatten, vilken är belägen på 3250 meters avstånd i ostsydostlig riktning från den på grundet Kakonelli belägna baspunkten 7. Härifrån fortsätter gränsen vidare i samma riktning tills den vid rikets sjögräns möter punkt C, som bestämts i den mellan Finland och Sovjetunionen den 20 maj 1965 ingångna överenskommelsen om gränserna för havsområden och kontinentalsockeln i Finska viken och som är belägen på 6135 meters avstånd i ostlig riktning från den östra ändpunkten D för den gräns som bestämts i fredsfördraget i Paris, vilket undertecknades den 10 februari 1947, och som avgränsar Finlands territorialvatten. Koordinaterna för punkt D på kartverket är: X = 6676 534.800; Y = 3487 119.665.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.