623/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ikraftträdande av ändringarna av artikel I i protokollet med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om visumbehandling och resor i fråga om personer anställda vid finländska firmors och organisationers representationer i Sovjetunionen och personer anställda vid sovjetiska organisationers representationer i Finland

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De i Moskva den 19 maj 1989 genom notväxling gjorda ändringarna av protokollet mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om visumbehandling och resor i fråga om personer anställda vid finländska firmors och organisationers representationer i Sovjetunionen och personer anställda vid sovjetiska organisationers representationer i Finland (FördrS 53/82) är i kraft från den 19 maj 1989 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 35/89)

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.