617/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om överlåtelse av vissa bostadshus till Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Trafikministeriet berättigas att på de villkor som ministeriet bestämmer till aktiebolaget Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab som ökning av aktiekapitalet med 16 600 000 mark överlåta följande bostadshus som staten äger:

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 57/21 på tomten nr 2 i kvarteret 216 i 3 stadsdelen i Hyvinge stad,

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 56/21 på tomten nr 6 i kvarteret 217 i 3 stadsdelen i Hyvinge stad,

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 52/21 på tomten nr 34 i kvarteret 807 i 9 stadsdelen i Hyvinge stad,

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 51/21 på tomten nr 35 i kvarteret 807 i 9 stadsdelen i Hyvinge stad,

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 61/21, 62/21, 64/21, 65/21, 66/21 och 67/21 på jordregisterenheten RNr 5:74, som exproprierats till staten och är i järnvägsstyrelsens besittning, i Erkylä by i Hyvinge stad,

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 8/21 på jordregisterenheten RNr 3:1, som exproprierats till staten och är i järnvägsstyrelsens besittning, i byn Åbo stad i Åbo stad samt

Statsjärnvägarnas bostadshus nr 25/21 på jordregisterenheten RNr 1:4, som exproprierats till staten och är i järnvägsstyrelsens besittning, i byn Björneborgs stad i Björneborgs stad.

2 §

En förutsättning för överlåtelsen är att staten får aktier i Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab till ett nominellt värde av 16 600 000 mark.

3 §

Denna lag träder i kraft den 5 juli 1989.

Regeringens proposition 77/89
Statsutsk. bet. 31/89
Stora utsk. bet. 79/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.