66/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 1989

Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88) förordnat:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt förskottsinnehållningsgrunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) betalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp och på motsvarande stöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) betalas till person som deltar i yrkesvägledning;

2) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd (1241/88) avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

3) på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86).

2 §

Genom beslutet upphävs beslutet den 11 juni 1987 (597/87). Beslutet tillämpas vid förskottsinnehållning som verkställs under år 1989 likväl så, att förskottsinnehållning verkställs på understöd till person som deltar i yrkesvägledning som avses i 1 § 1 punkten från och med den 1 mars 1989.

Helsingfors den 5 januari 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.