1279/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 10 § lagen den 20 januari 1978 om anordnande av konsumentrådgivning i kommun (39/78) och

ändras 9 § som följer:

9 §

Kommunerna beviljas statsandel för anordnande av konsumentrådgivning i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.