1270/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 22 § radiolagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88) som följer:

22 §
Handräckning

Om det finns sannolika skäl att misstänka att ett brott som avses i 20 § 1 mom. har begåtts, får husrannsakan och kroppsvisitation företas för att eftersöka en lagstridig radioanläggning, utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. och 10 § 1 mom. tvångsmedelslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.