1267/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 13 a § djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 a § 2 mom. djurskyddslagen av den 27 januari 1971, sådant det lyder i lag av den 30 september 1985 (777/85), som följer:

13 a §

Om beslag av anordningar eller redskap som avses i 2 a § gäller tvångsmedelslagen (450/87).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.