1124/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas och indras inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden följande tjänster med grundlön:

Inrättas den 28 december 1988:

fyra byrådirektörstjänster i löneklassen A 20.

Indras den 28 december 1988:

två byråföreståndartjänster i löneklassen A 16; och

två byråföreståndartjänster i löneklassen A 15.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 december 1988.

3 §

De genom denna förordning inrättade tjänsterna får första gången besättas utan att de varit lediganslagna.

Åtgärder för besättande av de genom denna förordning inrättade tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.