887/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Lag om ändring av 2 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 § lagen den 31 december 1985 om begränsning av användningen av indexvillkor (1135/85), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 16 maj 1986 och den 29 april 1988 (334/86 och 368/88), nya 3 och 4 mom. som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte heller på de arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal som avses i villkoren för det avtal om godkännande av den kombinerade ekonomisk- och inkomstpolitiska uppgörelse som de centrala arbetsmarknadsparterna undertecknade den 23 september 1988, om en avtalspart inte har gett ett nekande svar beträffande den kombinerade uppgörelsen och om kollektivavtalen senast den 14 november 1988 har förnyats enligt den kombinerade uppgörelsen.

Denna lag tillämpas inte heller på de arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal som upphör under det första halvåret 1989, om i de nya kollektivavtalen har tagits in ett indexvillkor enligt det andra stycket i punkten 2.3 i den kombinerade uppgörelse som nämns i 3 mom. och om avtalen har ingåtts i enlighet med avlöningsbestämmelserna i den kombinerade uppgörelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1988.

Regeringens proposition 165/88
Statsutsk. bet. 60/88
Stora utsk. bet. 121/88

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.