858/1988

Given i Helsingfors den 7 oktober 1988

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Försvarsministeriet

Ändras:

en tjänst som byråfunktionär i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

2 §
Försvarsmakten

Ändras:

en tjänst som yngre lektor i löneklass C 51 till en äldre lektorstjänst i samma löneklass,

en tjänst som museiföreståndare i löneklass A 22 till en museichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som avdelningssekreterare i löneklass A 16 till en teknikertjänst i samma löneklass,

en tjänst som sekreterare i löneklass A 16 till en idrottsinstruktörstjänst i samma löneklass,

två tjänster som tekniker i löneklass A 15 till två militärteknikertjänster i samma löneklass,

två tjänster som fotografitekniker i löneklass A 14 till två kartläggartjänster i samma löneklass,

fyra tjänster som laborant i löneklass A 13 till fyra laboratoriemästartjänster i samma löneklass,

en tjänst som maskinskötare i löneklass A 11 till en arbetsledartjänst i samma löneklass och

två tjänster som förrådskarl i löneklass A 9 till två förrådsförvaltartjänster i samma löneklass.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 7 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.