719/1988

Given i Helsingfors den 29 juli 1988

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Indien om export av vissa textilprodukter från Indien till Finland

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 §§ lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Det mellan Finland och Indien den 1 juli 1988 ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen om export av vissa textilprodukter från Indien till Finland (FördrS 6/87) är i kraft från den 1 januari 1988 så som därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovan nämnda avtal.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 46/88)

Helsingfors den 29 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.