636/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel från Vasa stad till Laihela kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Vasa stad överförs till Laihela kommun ett område som expropriationsenheten 1:24 i Kupparla by i Laihela kommun, numera lägenheten Ratamaa 1:57, har erhållit av expropriationsenheten 1:6, som hörde till byn Vaasan kaupunki - Vasa stad i Vasa stad vid ägobytet i samband med den i jordregistret den 15 maj 1953 införda styckningsförrättningen nr 79814.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.