1190/1987

i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om kollektivavtal för statens affärsverk

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 17 § 2 mom. lagen den 10 juli 1987 (627/87) om statens affärsverk:

1 §

Finansministeriet utfärdar vid behov anvisningar om de grunder och riktlinjer som de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) skall beakta vid ingående av kollektivavtal.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

i Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.