1151/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av 4 § förordningen om lästavgift

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 4 § förordningen den 17 december 1954 om lästavgift (468/54) som följer:

4 §

På sjöfartsstyrelsen ankommer att efter prövning i understöd utdela det förslagsanslag, som i statsförslaget anvisats för understöd ur lästavgifterna.

Om understöd ur lästavgifterna skall ansökas skriftligen hos sjöfartsstyrelsen, som också ger närmare anvisningar om förfarandet vid ansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.