601/1987

Utfärdat i Nådendal den 26 juni 1987

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om krediter som beviljas Sydafrika

Statsrådet har vid föredragning från utrikesministeriet ändrat 1 § i sitt beslut av den 31 december 1985 om krediter som beviljas Sydafrika (1106/85) som följer:

1 §

Kreditförbudet i 3 § lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (1104/85) tillämpas inte på betalnings-, kredit- eller borgensarrangemang, som är sedvanliga vid sådana varuleveranser som är till-

låtna enligt statsrådets beslut av den 26 juni 1987 om export och import av varor mellan Finland och Sydafrikanska republiken (600/87) eller med stöd av undantagstillstånd som avses i nämnda beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1987.

Nådendal den 26 juni 1987

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Regeringsråd
Stig Segercrantz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.