670/1970

Given i Helsingfors den 6 november 1970.

Lag om kommunala arbetskollektivavtal.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt riksdagsordningens 67 § föreskriver, stadgas:

1 §.

Arbetskollektivavtal ingås på kommuns och kommunalförbunds vägnar av kommunala avtalsdelegationen, på vilken tillämpas vad i lagen om arbetskollektivavtal är stadgat om arbetsgivare eller registrerad arbetsgivarförening.

Angående kommunala avtalsdelegationens organisation och verksamhet stadgas särskilt genom lag.

2 §.

Kommunala avtalsdelegationen må bemyndiga kommun eller kommunalförbund att för egen räkning ingå kollektivavtal inom de gränser delegationen bestämmer.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

Helsingfors den 6 november 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Artturi Jämsén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.