767/1969

Given i Helsingfors den 12 december 1969.

Lag om ändring av religionsfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 6 § 2 mom. och 11 § 1 mom. religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/22), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 21 mars 1941 (201/41), som följer:

6 §.

Höra föräldrarna till skilda trossamfund, eller tillhör endera av dem ej något trossamfund, följer barnet i sådant avseende modern, såframt föräldrarna icke före äktenskapets ingående eller senare skriftligen överenskommit, att barnet skall följa fadern. Dör den av föräldrarna, vilken barnet följer, eller blir från uppfostringsrätten skild, eller har äktenskapsskillnad mellan föräldrarna ägt rum, och har barnet ej fyllt femton år, följer barnet den av föräldrarna, som uppfostrar det, såframt ej domstol, på yrkan av förmyndare, förmyndarnämnd eller frände till barnet annorlunda förordnar.


11 §.

Till medlemmar eller noviser i kloster i landet må icke upptagas andra än finska medborgare.


Helsingfors den 12 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.