648/1963

Given i Helsingfors den 30 december 1963.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 112 § 2 mom. lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar, sådant detta lagrum lyder i lagen den 8 juli 1961 (390/61), erhålla följande ändrade lydelse:

112 §.

Beslut om byggande eller förbättring av kommunal- eller byväg skall förfalla, ifall icke vägarbetet påbörjats före den 1 januari 1965. Har vägarbetet påbörjats, skall den tidigare lagen äga tillämpning, såvida icke annat följer av vad i 3 § lagen angående införande av denna lag är stadgat.

Helsingfors den 30 december 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
M. Niskala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.