556./1962

Given i Helsingfors den 9 november 1962.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras 31 § 1 mom. och 32 §

1 mom. lotsningsförordningen den 5 december 1957 (393/57), 31 § 1 mom. sådant detta lagrum lyder i förordningen den 25 april 1958 (177/58), som följer:

31 §.

Utöver lotsningsavgift uppbäres av lotsat fartyg ersättning för lotsens färd från hans stationsplats till fartyget och tillbaka, då resan är minst två sjömil. Resan beräknas såsom sjöresa längs kortaste allmänna farled. Ersättningsbeloppet utgör 70 mark per sjömil för envar resas första 20 sjömil samt 60 mark per sjömil för den överskjutande delen. Användes statens båt eller fartyg tillfaller dock reseersättningen för den del av resan, som överstiger fyra sjömil, staten.


32 §.

Lots och hans biträde äro berättigade att i lotsningsdagtraktamente av fartyget erhålla en fjärdedel av det dagtraktamente, som med stöd av förordningen den 30 december 1937 angående resekostnadsersättning och dagtraktamente (496/37) för vederbörande klass senast är fastställt. Lotsningsdagtrakamentet utgör likväl hälften av sagda dagtraktamente, om den lotsade sträckan är minst fyra sjömil eller om vistelsen på fartyget mellan klockan 22 och 6 varat minst en timme, och hela detta dagtraktamente, om vistelsen på fartyget varat minst sex timmar eller under tiden mellan klockan 22 och 6 minst två timmar. Har vistelsen på fartyget varat 26 timmar, utgör lotsningsdagtraktsmentet två ovan avsedda, med stöd sv förordningen den 30 december 1937 senast fastställda dagtraktamenten och därjämte för varje därpå följande fulla 24 timmar ett sådant dagtraktamente.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1962.

Helsingfors den 9 november 1962.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Handels- och industriminister
T. A. Wiherheimo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.