160./1962

Given i Helsingfors den 23 februari 1962.

Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar, sådan den lyder i förordningen den 4 juli 1959 (311/59), som följer:

8 §.

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., återställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postporto samt såsom expeditionsavgift till stats- och kyrklig myndighet 120 mark samt till kommunal myndighet det belopp kommunens fullmäktige tilläventyrs bestämma.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1962.

Helsingfors den 23 februari 1962.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
Pauli Lehtosalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.