236/1961

Given i Helsingfors den 3 maj 1961.

Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Av statens medel utdelas årligen åt inhemska författare och översättare, på grund av att av dem skrivna eller översatta böcker tillhandahållas avgiftsfritt i allmänna bibliotek, stipendier och understöd, vilkas totalbelopp utgör fem procent av under det föregående kalenderåret enligt 5 och 9 §§ bibliotekslagen (235/61) beviljade statsbidrag.

2 §.

Av det i föregående paragraf nämnda totalbeloppet utdelas 35 procent i stipendier åt författare, vilka utföra skapande litterärt arbete, och 5 procent åt översättare av böcker; 40 procent utdelas i understöd åt ålderstigna författare i beträngda ekonomiska förhållanden och 20 procent åt författare, vilka på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

Kunna de i 1 mom. nämnda fördelningsgrunderna på grund av att antalet personer, som söka stipendier eller understöd, är ringa, eller av andra tvingande skäl icke i enskilda fall iakttagas, må avvikelse från dem äga rum enligt vad därom i förordning stadgas.

3 §.

Närmare bestämmelser angående förfarandet vid utdelning av stipendier och understöd meddelas genom förordning.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Helsingfors den 3 maj 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
Heikki Hosia.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.