584/1940

Given i Helsingfors den 25 oktober 1940

Förordning om förlänande av förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas:

1 §

Såsom erkännande för arbete, som under freds- eller krigstid utförts till förmån för befolkningsskyddet, instiftas en förtjänstmedalj.

2 §

Medaljen präglas i koppar. Den är cirkelrund med en diameter av 30 mm, och på dess framsida är anpassad en figur, framställande en man, som med sin högra hand uppbär en sköld till skydd för en kvinna, ett barn och sig själv.

Till medaljen hör ett 32 mm brett svart band, i vars mitt finnas två kromgula 6 mm breda ränder och mellan dem en 6 mm bred svart rand.

Medaljen bäres i band på vänstra sidan av bröstet; och kan enbart bandet bäras såsom en 10 mm hög bandplåt vid de tillfällen, då enligt gängse bruk själva medaljen ej bäres.

3 §

Förtjänstmedaljen tilldelas antingen med eller utan spänne.

Spännet är gjort av silverfärgad metall och bäres å bandet. Spännets bredd är 5 mm och längd 19 mm, och ingraveras å detsamma förläningsåret.

4 §

Förtjänstmedaljen för befolkningsskydd förlänas av inrikesministern på föredragning av befolkningsskyddschefen för landet.

Under krigstid har befolkningsskyddschefen för landet rättighet att förläna förtjänstmedaljer.

Förteckning över innehavare av förtjänstmedaljen föres av ministeriet för inrikesärendena.

5 §

Förtjänstmedaljen för befolkningsskydd tilldelas om befolkningsskyddsarbetet förtjänta finska medborgare.

För tjänster under krigstid förlänas förtjänstmedaljen för befolkningsskydd med spänne.

För förtjänster under fredstid förlänas medaljen utan spänne.

Förtjänstmedalj utan spänne kan jämväl tilldelas utlänning såsom erkännande för arbete, utfört till förmån för Finlands befolkningsskydd.

6 §

Förtjänstmedaljen indelas i två klasser.

Förtjänstmedaljen för befolkningsskydd av första klass är försilvrad och den tilldelas om befolkningsskyddsarbetet särskilt förtjänta personer samt utlänningar.

Medaljen kan också tilldelas personer, vilka givit befolkningsskyddsarbetet avsevärt ekonomiskt stöd.

Förtjänstmedaljen för befolkningsskydd av andra klass är patinerad och den tilldelas om befolkningsskyddsarbetet förtjänta personer.

7 §

Till minne av person, som under krigstid omkommit vid utförande av befolkningsskyddsarbete, tilldelas den avlidnes maka, älsta barn, fader eller moder den förtjänstmedalj, som hade kunnat förlänas den avlidne. Sålunda erhållen medalj har mottagaren ej rätt att bära.

8 §

Jämte förtjänstmedaljen utfärdas förläningsbrev, vari antecknas medaljens klass, mottagarens fullständiga namn, födelseår och -datum, födelseort samt titel. Har medaljen givits jämte spänne, göres anteckning därom i förläningsbrevet.

9 §

Om missbruk av utmärkelsetecken gäller, vad därom särskilt är stadgat.

10 §

Närmare bestämmelser om förtjänstmedaljens förlänande och användning utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

Helsingfors den 25 oktober 1940

I anseende till förfall för Republikens President, Statsminister
RISTO RYTI

Minister för inrikesärendena
Ernst von Born

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.