Beaktats t.o.m. FörfS 680/2017.

23.11.2001/1054

Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2016/1288, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Fördelning

Anslag som motsvarar avkastningen enligt 17 § 1 mom. lotterilagen (1047/2001) av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel skall anvisas i statsbudgeten och fördelas enligt följande:

1) 25 procent för att främja idrott och fysisk fostran,

2) 9 procent för att främja ungdomsarbete,

3) 17,5 procent för att främja vetenskap,

4) 38,5 procent för att främja konst, samt

5) 10 procent för ändamålen i 1–4 punkten på det sätt som årligen närmare bestäms i statsbudgeten.

2 §
Övergångstid

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudgeten för statsandelar enligt bibliotekslagen (904/1998) åren 2003–2009 finansieras med avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel högst enligt procentsatserna i tabellen nedan

ÅrStörsta belopp som av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel får användas för statsandelar enligt bibliotekslagen, i procent av de i statsbudgeten anvisade anslagen för ändamålet
2003 85
2004 75
2005 65
2006 44
2007 33
2008 22
2009 11
(22.12.2005/1191)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § anvisas anslagen enligt 1 § åren 2002 och 2003 för de i paragrafen avsedda ändamålen på det sätt som närmare bestäms i statsbudgeten. (20.12.2002/1186)

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2002/1186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 139/2002, KuUB 15/2002, RSv 217/2002

22.12.2005/1191:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2005, KuUB 13/2005, RSv 167/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.