Beaktats t.o.m. FörfS 1117/2019.

31.12.1994/1594

Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2014/497, som gäller fr.o.m. 1.7.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Systemet för anmälan av förslag till tekniska standarder och föreskrifter

När myndigheter och standardiseringsorganisationer bereder tekniska standarder och föreskrifter skall de iaktta vad som i rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (83/189/EEG) bestäms om anmälan av förslag och uppskov med införandet av sådana.

2 §
Närmare föreskrifter

Statsrådet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av det anmälningsförfarande som avses i 1 § och om tillämpningen av bestämmelser som gäller förfarandet.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

L 1594/1994 trädde i kraft 1.1.1995 enligt F 1595/1994.

RP 315/94, EkUB 49/94, Rådets direktiv 83/189/EEG; EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8, ändr. 88/182/EEG; EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75, ändr. 94/10/EG; EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.