Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2015
Päätöksen antopäivä: 23.03.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäosapuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.05.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2015
Antamispäivä 23.3.2015
Dnro 11486

TYÖEHTOSOPIMUS Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 6.2.2014
Voimaantulo 1.2.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikkien Maaseudun Työnantajaliiton viher- ja ympäristörakentamisalalla toimivien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Sopimusta sovelletaan viheralueiden rakennustöissä, viher- ja ulkoilualueiden hoidossa, viheralueiden suunnittelussa ja viheralan yritysten muissa töissä sekä viheralan yrityksen välittömässä yhteydessä toimivassa puutarhamyymälässä.

Työehtosopimus korvaa viheralan työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maaseudun Työnantajaliitto MTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 1 783 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Puu- ja erityisalojen liitto on ilmoittanut, että sen 201 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Sopijaosapuolet ovat arvioineet, että alalla on n. 2 000 työntekijää. Esitetyn selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 2 000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 2 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 783), voidaan todeta, että viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen

jäsen Pirkko Mäkinen

jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä

puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.