Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Vakuutusväen Liitto VvL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Päättymispäivämäärä: 31.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11924

TYÖEHTOSOPIMUS Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset
Allekirjoitettu 15.12.2017
Voimaantulo 1.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Vakuutusväen Liitto VvL ry

Taustaa
Vakuutusalaa koskeva työehtosopimus korvaa vastaavan 31.10.2016 päättyneen sopimuksen, jossa sopijana oli Finanssiala ry:n sijasta Finanssialan Keskusliitto ry. Lisäksi työnantajapuolelle on uudeksi neuvotteluosapuoleksi ja allekirjoittajaksi tullut Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksessa määrätään Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten sekä vakuutusten myyntiä tai välittämistä päätoimialanaan harjoittavien yritysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Konttoritoimihenkilöiden palkoista ja kenttämiesten palkkaehdoista ovat voimassa erilliset sopimukset.

Sopimuksen soveltamisalan sanamuotoa on uudistettu. Sanamuodon uudistamisella ei pöytäkirjamerkinnän mukaan ole muutettu sopimuksen ulottuvuutta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen ja Finanssialan 57 jäsenyrityksen palveluksessa on sopimuksen soveltamisalalla 10 000 työntekijää.

Vakuutusväen Liitto VvL ilmoittanut, että sillä on jäseniä sopimusalalla 4 756.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2015 mukaan vakuutustoiminnan, lakisääteisen työeläkevakuutuksen ja muun pakollisen sosiaalivakuutustoiminnan alalla on työntekijöitä yhteensä 12 392. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä on jonkin verran pienempi ottaen huomioon, että sopimusta ei sovelleta muun muassa johtavassa asemassa oleviin.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä vakuutusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (enintään 12 392) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (10 000), voidaan todeta, että vakuutusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että vakuutusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.