20.03.2017 9/2017

Vuokratyötä kemian toimialoilla koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2017
Päätöksen antopäivä: 20.03.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.04.2014
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2014
Päättymispäivämäärä: 30.11.2016
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2017
Antamispäivä 20.3.2017
Dnro 11660

TYÖEHTOSOPIMUS Vuokratyötä kemian toimialoilla koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 28.4.2014
Voimaantulo 1.5.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Sopimuksen soveltamisala

Vuokratyötä kemian toimialoilla koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn kuuluviin, työvoimaa vuokraaviin yrityksiin vuokratyösuhteessa oleviin vuokratyöntekijöihin, jotka suorittavat vuokratyötä työntekijän asemassa tuotannollisissa tehtävissä Kemian perusteollisuuden, Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden, Lasikeraamisen teollisuuden, Autorengasalan, Tekstiilihuoltoalan, Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, Kenkä- ja nahkateollisuuden, Kumiteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden toimialoilla. Näiden vuokratyöntekijöiden työsuhteisiin sovelletaan Kemian perustuoteteollisuuden, Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden, Lasikeraamisen teollisuuden, Iittala Group Oy:n työntekijöiden, Autorengasalan, Tekstiilihuoltoalan, Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, Kumiteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden toimialoja koskevia työehtosopimuksia (viitetyöehtosopimus) liitesopimuksineen tässä vuokratyötä koskevassa työehtosopimuksessa jäljempänä sovituin poikkeuksin. Työsopimuksella voidaan sopia, että viitetyöehtosopimusta sovelletaan vuokratyöntekijän työsuhteessa sellaisenaan.


Sopimuksen perusteella sovellettavaksi tulevat viitetyöehtosopimukset

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on aiemmin vahvistanut soveltamisalalausekkeessa mainitut viitetyöehtosopimukset yleissitoviksi.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Vuokratyötä kemian aloilla koskeva työehtosopimus on tullut voimaan 1.5.2014. Sopimuksen voimassaolo päättyy viitetyöehtosopimuksen päättyessä. Viitetyöehtosopimuksista seitsemän on päättynyt 30.11.2016, yksi on päättynyt 31.12.2016 ja yksi on päättynyt 31.1.2017.

RATKAISU

Koska kaikki viitetyöehtosopimukset ovat päättyneet eikä vuokratyötä kemian toimialoilla koskevaa työehtosopumusta ole uudistettu, vuokratyötä kemian toimialoilla koskevan työehtosopimuksen soveltaminen yleissitovana on lakannut 31.1.2017 lukien kun kaikkien viitetyöehtosopimusten voimassaolo on päättynyt.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.