18.09.2017 22/2017

Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 22/2017
Päätöksen antopäivä: 18.09.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.06.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 22/2017
Antamispäivä 18.9.2017
Dnro 11854

TYÖEHTOSOPIMUS Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus
Allekirjoitettu 2.6.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimuksen piiriin kuuluvia toimihenkilöitä ovat Elintarviketeollisuusliiton jäsenten palveluksessa olevat asiamiehet, jotka omissa toimipiireissään huolehtivat työnantajansa lihanhankintatoimen edistämisestä muun muassa suorittamalla teurasostoja, välittämällä osto- ja myyntitarjouksia sekä suorittamalla valistustyötä tuottajien keskuudessa. Sopimuksen piiriin eivät kuulu henkilöt, jotka suorittavat työnsä sivutoimena.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut, että sen neljän jäsenyrityksen palveluksessa on nolla tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä ei ole jäseniä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Sopijaosapuolet ovat pyydettäessä arviota alan kokonaistyöntekijämäärästä ilmoittaneet, että heidän käsityksensä mukaan alalla ei ole yhtään työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä ei ole yhtään työntekijää eikä työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla ole lainkaan työntekijöitä, työehtosopimusta ei voida enää pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Elintarviketeollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitetun työehtosopimuksen soveltaminen yleissitovana lakkaa siitä lukien, kun yleissitovuutta vailla olevaksi vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.