Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 12/2015
Päätöksen antopäivä: 01.06.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, LVI –Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 12 / 2015
Antamispäivä 1.6.2015
Dnro 11650

TYÖEHTOSOPIMUS Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 28.12.2011
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, LVI –Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS
Sopimuksen soveltamisala

Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan LVI –Tekniset Urakoitsijat LVI –TU:n, Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja talotekniikka-alalla toimivien jäsenyritysten teknisiin toimihenkilöihin.

Työehtosopimus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 13.5.2015. Sopimus korvaa samannimisen työehtosopimuksen, jossa sopijaosapuolena ovat olleet Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Toimihenkilöunioni TU. Sopimuksen soveltamisala ei ole muuttunut.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

LVI –Tekniset Urakoitsijat LVI -TU on ilmoittanut, että sen 273 jäsenyrityksen palveluksessa on tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä 1 485 toimihenkilöä.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 14 jäsenyrityksen palveluksessa on tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä 69 toimihenkilöä.

Sähkötekniset työnantajat STTA on ilmoittanut, että sen 166 jäsenyrityksen palveluksessa on tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä 1 050 toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että 1 538 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Työehtosopimusta sovelletaan talotekniikka-alan LVI- ja sähköasennusalan toimihenkilöihin ylempiä toimihenkilöitä lukuun ottamatta. Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilaston mukaan sähköasennuksen sekä lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennuksen toimialoilla työskentelee yhteensä noin 3 320 alempaa toimihenkilöä. Osa lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennusalan toimihenkilöistä ei kuulu talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle, vaan teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle ja pelti- ja teollisuuseritysalalle. Mainittujen sopimusten sopijaliitoilta saadun selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi noin 2 860.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2 860) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2 604), voidaan todeta, että työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että LVI –Tekniset Urakoitsijat LVI –TU:n, Palvelualojen työnantajat PALTA:n, Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Ammattiliitto Pro:n välinen talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä:
Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.