12.12.2013 45/2013

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 45/2013
Päätöksen antopäivä: 12.12.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.12.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2018
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 45/2013
Antamispäivä 12.12.2013
Dnro 11391

TYÖEHTOSOPIMUS Muuttopalvelualan työehtosopimus
Allekirjoitettu 12.12.2012
Voimaantulo 1.1.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Muuttopalvelualaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan muuttopalvelualan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Muuttopalvelualalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden tilaamista, kuljettamista, siirtämistä, näihin liittyvää pakkaamista, purkamista, asennusta, kalustejärjestelyjä sekä näitä tukevaa suunnittelua, neuvontaa ja vastaavaa toimintaa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut 17.10.2013, että sen kuuden jäsenyritysten palveluksessa on 310 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut 21.8.2013, että 159 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Soveltamisalalla oleva muu työehtosopimus

Autoliikenteen työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan myös muuttopalvelualalla. Kuorma-autoalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi ja sen normaalisitovuuden piirissä on yli 10000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Muuttopalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainittu, soveltamisalaltaan laajempi kuorma-autoalan työehtosopimus, joka turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin muuttopalvelualan työehtosopimus ja joka on vahvistettu yleissitovaksi. Koska muuttopalveluita koskevalla alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus, ei Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välistä muuttopalvelualan työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välinen muuttopalvelualan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Nina Hotti, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.