Metsätaimitarhojen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 41/2013
Päätöksen antopäivä: 17.10.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.11.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 41/2013
Antamispäivä 17.10.2013
Dnro 11393

TYÖEHTOSOPIMUS Metsätaimitarhojen työehtosopimus

Allekirjoitettu 2.12.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsätaimitarhojen työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Sopimusta sovelletaan Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n metsätaimitarha-alalla toimivien jäsenyritysten palveluksessa olevien sekä METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja sen jäsenyhdistyksen jäseninä olevien kaikkien toimihenkilöiden välisiin työsuhteisiin. Sopimus ei koske toimitusjohtajaa.

Tämä työehtosopimus korvaa taimitarha-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena on Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolena METO - Metsäalan Asiantuntijat ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen neljän metsätaimitarha-alalla toimivan jäsenyrityksen palveluksessa on 38 toimihenkilöä.

METO - Metsäalan Asiantuntijat on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 36 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Metsätaimitarha-alalla työskentelevien toimihenkilöiden määrä ei ole luotettavasti selvitettävissä käytettävissä olevista tilastoista.

METO - Metsäalan Asiantuntijoiden ilmoituksen mukaan alalla työskentelee normaalisidottujen lisäksi 13 toimihenkilöä. Palvelualojen työnantajat PALTA ilmoitti, että kokonaistyöntekijämäärän arviointi on heille vaikeaa, mutta METOn ilmoittama arvio lienee oikeanlainen. Muun selvityksen puuttuessa alalla voidaan arvioida työskentelevän noin 50 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsätaimitarhoja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (50) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (38), voidaan todeta, että metsätaimitarhoja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metsätaimitarhoja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.