12.12.2013 50/2013

Luotsaustoimialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 50/2013
Päätöksen antopäivä: 12.12.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry (aiemmin Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry)
Työntekijäosapuoli: Luotsiliitto ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.12.2012
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2012
Päättymispäivämäärä: 31.03.2014
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 50/2013
Antamispäivä 12.12.2013
Dnro 11392

TYÖEHTOSOPIMUS Luotsaustoimialan työehtosopimus

Allekirjoitettu 12.12.2012
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Luotsiliitto ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Luotsausalaa koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikki luotsausalan tehtävissä yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt.

Työehtosopimus korvaa 29.2.2012 saakka voimassa olleen samannimisen sopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry.

Luotsauslain muutos

Luotsauslain (940/2003) 1.1.2011 voimaan tulleen muutoksen mukaan luotsauspalveluja ei saa tarjota eikä luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin tässä laissa tarkoitettu luotsausyhtiö (4 §). Tämä yhtiö on valtion Finnpilot Pilotage Oy (entinen Luotsausliikelaitos). Näin ollen kilpailu alalla on laissa kielletty, ja käytännössä luotsausalan työehtosopimusta voidaan soveltaa vain tässä yhdessä yrityksessä.

JOHTOPÄÄTÖS

Työsopimuslain 2:7 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Lain työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 1 §:n 1 momentin mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko sille työehtosopimuslain (436/1946) 2 §:n nojalla toimitettu valtakunnallinen työehtosopimus työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tai merityösopimuslain (756/2011) 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava soveltamisalallaan.

Koska luotsausalalla voi lain nojalla toimia vain yksi yritys, luotsausalan työehtosopimusta ei voida pitää valtakunnallisena eikä sitä siksi voida vahvistaa edustavaksi soveltamisalalla.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että luotsaustoimialan työehtosopimuksen yleissitovuus päättyy sopimuksen voimaantulosta 1.2.2012 lukien.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Nina Hotti, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.