12.12.2013 48/2013

Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 48/2013
Päätöksen antopäivä: 12.12.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.12.2011
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2012
Päättymispäivämäärä: 31.03.2014
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 48/2013
Antamispäivä 12.12.2013
Dnro 11415

TYÖEHTOSOPIMUS Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 2.12.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimus sitoo Palvelualojen työnantajat PALTA ry:tä ja sen jäseninä olevia Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota ja Suomen metsäkeskusta sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsenyhdistyksiä ja niiden toimistotyötä tekeviä jäseniä. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan metsäkeskuksen ja metsätalouden kehittämiskeskuksen sekä edellä mainitun toimihenkilöyhdistyksen tai tämän jäsenyhdistyksen jäseninä olevien toimihenkilöiden välisiin työsuhteisiin.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena on Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolena Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut lokakuussa 2013, että sen kahden jäsenyrityksen palveluksessa on 230 toimihenkilöä.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ilmoittanut heinäkuussa 2013 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määräksi 125.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sekä Suomen metsäkeskus että Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio kuuluvat työnantajaliittoon. Tämän vuoksi voidaan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määränä pitää työnantajaliiton ilmoittamaa työntekijöiden määrää 230.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsäalan toimistotyötä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (230) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (230), voidaan todeta, että metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Nina Hotti, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.