Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kulutustavararyhmä ry, Yleinen Teollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro
Allekirjoituspäivämäärä: 14.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11236

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 24.11.2011
Voimaantulo 1.2.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kulutustavararyhmä ry, Yleinen Teollisuusliitto YTL ry

Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Liityntäpöytäkirjaksi otsikoidun sopijaosapuolten 24.11.2011 allekirjoittaman pöytäkirjan mukaan Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 24.11.2011 saavuttaneet keskusjärjestöjen 13.10.2011 aikaan saamaan raamisopimukseen perustuvan neuvottelutuloksen kemianalan toimihenkilösopimuksen uudistamisesta sopimuskaudelle 1.2.2012 - 28.2.2014. Yleinen Teollisuusliitto YTL ja Kulutustavararyhmä yhtyvät tällä pöytäkirjalla tekstiilihuoltoalan osalta työehtosopimuslain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla mainittuun neuvottelutulokseen. Kemianteollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat antaneet suostumuksensa yhtymiselle.

Liityntäpöytäkirjassa mainittu Kemianteollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välinen kemianalan toimihenkilösopimus on allekirjoitettu 1.12.2011.

Työehtosopimusta ei sovelleta ylempiin toimihenkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yleinen Teollisuusliitto YTL:n ilmoituksen mukaan sen jäsenyritysten palveluksessa on 253 työehtosopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä.

Kulutustavararyhmä on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on työssä noin 180 työehtosopimuksessa tarkoitettua toimihenkilöä.

Toimihenkilöunionin ilmoituksen mukaan sillä on tekstiilihuoltoalalla 394 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan pesulatoimintaa harjoittavien työnantajien toimihenkilöiden työsuhteissa. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2009 mukaan pesulapalveluiden alalla työskentelee noin 600 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kulutustavararyhmän, Yleinen Teollisuusliitto YTL:n ja Ammattiliitto Pron välinen tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on sellaisenaan itsenäinen valtakunnallinen työehtosopimus, joka siinä sovitulla tavalla saa sisältönsä kemianalan toimihenkilösopimuksesta. Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 430), voidaan todeta, että tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Kulutustavararyhmän, Yleinen Teollisuusliitto YTL:n ja Ammattiliitto Pron välinen tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleis-sitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain
9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen
puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.