13.01.2011 1/2011

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2011
Päätöksen antopäivä: 13.01.2011
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 11.08.2010
Voimaantulopäivämäärä: 11.08.2010
Päättymispäivämäärä: 31.01.2013
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2011
Antamispäivä 13.1.2011
Dnro 11113

TYÖEHTOSOPIMUS Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimus

Allekirjoitettu 11.8.2010
Voimaantulo 11.8.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI:n talotekniikka-alalla toimivien jäsenyritysten työntekijöihin, jotka suorittavat rakennuksissa tai rakennelmissa tai niihin liittyen sähkö- ja automaatioasennustöitä, edellisiin liittyviä tietoliikenteen (yleiskaapelointi) ja turvatekniikan asennustöitä samoin kuin mainituissa töissä asennettujen laitteiden huolto-, kunnossapito- ja ylläpitotöitä.

Työehtosopimus korvaa samojen sopijapuolten välisen talotekniikka-alan sähköasennustoimialaa koskevan työehtosopimuksen, joka on vahvistettu yleissitovaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI on ilmoittanut, että sen 31 jäsenyrityksessä on työssä 718 sopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut, että toimialalla on työssä noin 7600 sen jäsentä. Osa jäsenistä on työssä Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliiton välisen sähköistysalan työehtosopimuksen piirissä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan saadun selvityksen mukaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisessa toimialaluokassa -43210 sähköasennus-. Tilastokeskuksen vuoden 2008 työssäkäyntitilaston mukaan sähköasennustyössä työskentelee noin 9930 työntekijäasemassa olevaa henkilöä.

Toinen työehtosopimus samalla alalla

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Sähköalojen ammattiliitto ovat tehneet sähköistysalan työehtosopimuksen ajalle 23.8.2010 - 31.1.2013. Sähköistysalan työehtosopimusta sovelletaan samalla sähköasennusalalla kuin talotekniikan sähköasennustoimialan työehtosopimustakin. Sähkötekniset työnantajat STTA on ilmoittanut, että sillä on 147 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on noin 4300 työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa sähköistysalan työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 9930) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (718) lisättynä liityntäsopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden määrällä (366), voidaan todeta, että talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimus ei ole työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI:n ja Sähköalojen ammattiliiton välinen talotekniikka-alan sähköasennustoimialaa koskeva työehtosopimus ei ole enää soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitetun työehtosopimuksen soveltaminen yleissitovana lakkaa työehtosopimuksen voimaantulosta 11.8.2010 lukien.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.