02.04.2009 10/2009

Ympäristöalojen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2009
Päätöksen antopäivä: 02.04.2009
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Yleinen Teollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.06.2008
Voimaantulopäivämäärä: 01.06.2008
Päättymispäivämäärä: 28.02.2010
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10/2009
Antamispäivä 2.4.2009
Dnro 10937

TYÖEHTOSOPIMUS Ympäristöalojen työehtosopimus

Allekirjoitettu 18.6.2008
Voimaantulo 1.6.2008

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Yleinen Teollisuusliitto ry

Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ympäristöalojen valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Yleinen Teollisuusliitto ry:n ympäristöhuoltoalan jäsenyrityksissä työsuhteessa olevaan koko henkilöstöön. Tässä sopimuksessa työntekijällä tarkoitetaan kaikkia henkilöstöön kuuluvia.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yleinen Teollisuusliitto on ilmoittanut maaliskuussa 2009, ettei sillä ole jäsenenä yhtään työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivaa yritystä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ilmoituksen mukaan sillä ei ole jäseniä työehtosopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2005 mukaan toimialalla TOL O 90020 (muu jätehuolto) työskentelee yhteensä 3368 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ympäristöalojen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, ei Yleisen Teollisuusliiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välistä ympäristöalojen työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Yleinen Teollisuusliitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen ympäristöalojen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.