11.09.2008 22/2008

Tekstiiliteollisuuden sähkömiehiä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 22/2008
Päätöksen antopäivä: 11.09.2008
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kulutustavararyhmä ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.10.2013
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Päättymispäivämäärä: 31.12.2016
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 22/2008
Antamispäivä 11.9.2008
Dnro 10885

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiiliteollisuuden sähkömiehiä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.9.2007
Voimaantulo 1.10.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kulutustavararyhmä ry

Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

Sopimuksen soveltamisala

Tekstiiliteollisuuden sähkömiehiä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattujen palkkamääräysten lisäksi noudatetaan soveltuvin osin tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimusta.

Sopimus korvaa samannimisen 30.9.2007 päättyneen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Kulutustavararyhmä ry:n sijasta Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on noin 25 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa sähkömiestä.

Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut, että tekstiiliteollisuudessa työskentelee 11 sähköliiton jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää.

Muu työehtosopimus samalla alalla

Kulutustavararyhmä ry ja Kemianliitto ry ovat tehneet tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimuksen, jonka työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi 15.2.2008 antamallaan päätöksellä nro 4/2008. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan myös tekstiiliteollisuudessa työskenteleviin sähkömiehiin.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliiton välillä solmitun tekstiiliteollisuuden sähkömiesten työehtosopimuksen alalla on solmittu myös edellä mainittu tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus, joka on yleissitova, ei tekstiiliteollisuuden sähkömiesten työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tekstiiliteollisuuden sähkömiehiä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Päivi Romanov

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.