25.01.2007 2/2007

Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2007
Päätöksen antopäivä: 25.01.2007
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Muusikkojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.10.2007
Voimaantulopäivämäärä: 01.10.2007
Päättymispäivämäärä: 31.01.2010
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2007
Antamispäivä 25.1.2007
Dnro 10643

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välinen työehtosopimus

Allekirjoitettu 15.12.2004
Voimaantulo 16.2.2005

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry

Työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välinen työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin muusikoihin.

Sopimuksen soveltamisala on laajempi kuin 15.2.2005 päättyneen, saman nimisen ja samojen osapuolten välillä solmitun sopimuksen soveltamisala.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelulaitosten työnantajayhdistys on ilmoittanut, että sen kahden jäsenyhteisön palveluksessa on työehtosopimuksen soveltamisalalla 206 työntekijää.

Suomen Muusikkojen liitto on ilmoittanut, että noin 40 - 50 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei ole selvitettävissä käytettävissä olevista tilastoista. Työehtosopimuksen edustavuuden arvioimiseksi työehtosopimuksen tarkoittaman alan työntekijöiden määräksi on jo pelkästään kuuden orkesterin osalta ilmoitettu 540 työntekijää, mitä tietoa voidaan pitää riittävänä työehtosopimuksen edustavuuden arvioimiseksi. Koko alan työntekijämäärä on selvästi tätä suurempi.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välisen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (selvästi yli 540) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (206), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välinen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 09-160001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.