14.12.2018 Määräys STUK S/2/2018

Säteilyturvakeskus: Säteilyturvakeskuksen määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen

Määräyskokoelman numero: STUK S/2/2018
DNro: Määräys STUK S/2/2018
Tyyppi: määräys
Antopäivä: 14.12.2018
Voimaantulopäivä: 15.12.2018
Voimassa: Toistaiseksi

Säädösperusta:

Säteilylaki 859/201) 129 § 2 mom, 130 § 6 mom ja 131 § 5 mom

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059); EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1. Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

Ulkoiset WWW-linkit:

https://www.stuklex.fi/fi/maarays/stuk-s-2-2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.