11.12.2018

Syyteoikeus - Tuomio - Vanhentuminen

Rangaistuksen tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista

Hovioikeus ilmoitti oikeuskanslerille käräjäoikeuden tuominneen rikosasian vastaajan ehdolliseen vankeusrangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista. Tapauksessa syyttäjä oli kyseisissä syytekohdissa vaatinut vastaajalle rangaistusta törkeistä kirjanpitorikoksista. Käräjäoikeus oli kuitenkin syyksilukenut rikokset kirjanpitorikoksina, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut jo ennen asian vireilletuloa käräjäoikeudessa.

Hovioikeus oli syyttäjän valituksesta muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Se oli lukenut kyseiset rikokset vastaajan syyksi törkeinä kirjanpitorikoksina ja tuominnut vastaajan hänen syykseen asiassa luetuista rikoksista käräjäoikeuden tuomitsemaa ankarampaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
 
Apulaisoikeuskansleri antoi käräjäoikeuden puheenjohtajana asiassa toimineelle käräjätuomarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Vaikka virheestä ei ollut aiheutunut vahinkoa sen menetettyä syyttäjän muutoksenhaun seurauksena merkityksensä, oli se kuitenkin luonteeltaan vakava ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.